سرخ باش

یادم است چه روزی بود اولین بار که بیرون از خانه دامن پوشیدم. چه قدر حس ناشناخته ای بود اینکه باد به پوست پاهایم میخورد؛ برای کسی که بیش از دو دهه از زندگیش از سر تا به پا پوشیده بوده است. شاید مسئله پیش پا افتاده ای به نظر برسد ولی نبود. من حتی خجالت می کشیدم که به خارجی ها بگویم «وای نمیدانی چه حسی دارد» چون مطمئن بودم اصلا نمی دانند از چه حرف می زنم. اما آن چه ذهنم  را درگیر کرده بود زمان چنین تجربه هایی بود. چرا همه عمرمان از چنین تجربه های ساده ای در زندگی محروم هستیم٬ این ها مال دوران کودکی است! ابتدایی ترین تجربه های زندگی یک فرد است.
خلاصه روز جالبی بود: به دانشگاه رفتم دامن پایم بود٬ لباس هایم رنگی بود٬ ناخن هایم لاک داشت٬ و صورتم آرایش. منتظر بودم که مردی یا زنی سر تا پا سیاه پوش راهم را سد کند و بگوید که اجازه ورود به دانشگاه را ندارم! اما خبری نشد! هیچ کس جلویم را نگرفت و نگفت حق ندارم آن چه می خواهم باشم. من آن روز خودم بودم! بالاخره انتخاب من به رسمیت شناخته شد! هوووورااااا

کاش می شد همه زنان فقط یک روز از عمرشان را به خودشان اجازه می دادند که چنین تجربه ای را داشته باشند و بعد خودشان انتخاب کنند و تصمیم بگیرند که آیا معصومیتشان از دست رفته است یا نه.

شاید بگویی این ها مسایل پیش پا افتاده ایست. شاید حق با تو باشد. اما دنیای سیاه و سفید دنیای بی رنگی است. من دلم میخواهد رنگ بپاشم به زندگی٬ دلم آوازی نو می خواهد.

 این متن را از آن روز لا به لای نوشته هایم پیدا کردم:

بوسه های باد برساق پای از میان پیچ و تاب دامنت 

بوسه های آفتاب بر شانه هایت

بوسه ی باران بر دوش و گردنت

بوسه در خیابان، 

در زیر درخت بلوط، در جوار غازهای وحشی

ترکیب غیرممکن پیراهن، کتاب و دانشکده

رنگ و رنگ، دوچرخه و موی به رقص در آمده

برای اولین بار است در دهه ی دوم زندگی.

در کتاب های تاریخ دنبال من نگرد 

فاصله من از شما جغرافیایی است

من که نیمی از بودن ها را تجربه نکرده ام.

اینک بوسه هایی قرمز بر سرانگشتان

بدون جریمه بدون تنبیه!

و این است آخرین راز شاد زیستن

آنگونه که خواستن زیستن!

بین سیاه و سفید من میگویم

سرخ باش سرخ! 

red signed

Advertisements